Hunter ACC2, kovový kabinet - typ: 12 sekcí


Nejmodernější ovládací jednotka nové generace, 6-54 sekcí, 32 programů, SolarSync, 3xMV, až 6 senzorů průtoku, 2 moduly A2M 43707. Více

Výrobce: HunterKód produktu: 43752Doprava a platba

40 632 Kč s DPH

Skladem
ks

Nejmodernější ovládací jednotka nové generace, 6-54 sekcí, 32 programů, SolarSync, 3xMV, až 6 senzorů průtoku, 2 moduly A2M 43707. Více

Výrobce: HunterKód produktu: 43752Doprava a platba

Použití

Modulární ovládací jednotka s kapacitou až 54 sekcí pro nejnáročněnjší závlahové systémy.
Pokročilé řízení průtoků sekcemi (správce průtoků) umožňuje optimalizovat zavlažování s ohledem na možnosti vodního zdroje. Možnost připojení až 6 senzorů průtoku, nebo senzorů Clik. 32 nezávislých programů,integrovaný Solar Sync, podmíněná reakce na stav senzorů (možnost spustit program nebo sekci), seskupování sekcí do bloků, souběh programů (až 14 ventilů současně), 3/6 hlavních ventilů.
Kovový kabinet. Možnost připojení do systému vzdálené správy Centralus.

Specifikace

Výkonná flexibilní a inteligentní! Moderní ovládací jednotka ACC2 poskytuje pokročilé funkce pro úsporu vody u těch největších projektů.

Jednotka disponuje výkonným transformátorem, který vám umožní bezpečné napojení až 14 ventilů, což přináší maximální účinnost pro ty největší závlahové systémy. ACC2 lze nastavit od 12 do 54 sekcí, má 6 vstupů pro impulzní vodoměr a 6 výstupů pro čerpadlo či hlavní ventil. Lehce čitelný podsvícený barevný displej vám umožní snadné nastavení a ovládání závlahového systému.

Integrovaná inteligence zajišťuje provoz až 6 sekcí najednou. Neustále sleduje systém, zda nevykazuje nějaké chyby, úniky vody či poruchy na přístrojích pod napětím, přerušuje zavlažování a určuje jejich zdroj v případě poruchy. Jednotka reaguje na senzory pomocí konkrétních akcí, jako úprava dodávek vody při poklesu hladiny nebo zahájení programu v případě nízké půdní vlhkosti a další..

ACC2 nabízí extrémní flexibilitu díky 32 nezávislím programům, 10 startovacím časům a řadou nastavení závlahového systému. Inovativní podmínky reakcí na použití senzoru a další podmínky k automatickému provádění předem naprogramovaných akcí.

 

Senzor Solac Sync Senzor Flow Sync Dálkové ovládání ROAM

 


 

KLÍČOVÉ VÝHODY

 • Pro největší závlahové systémy
 • 12 až 54 sekcí
 • 6 vstupů senzorů
 • 6 výstupů pro čerpadlo či hlavní ventil
 • 32 programů
 • 10 časů spuštění pro každý program
 • Fuknce bloku pro seskupení velkých systémů
 • Integrovaná logika Solar Sync pro chytrou úsporu vody
 • Monitorování průtoku v reálném čase
 • Řízení toku optimalizuje zavlažování tak, aby byl zachovaný průtok  na bezpečné úrovni
 • Barevný podsvícený s vysokou viditelností
 • Podmíněné reakce „if/then“ pro aktivní reakce na vstupy senzorů
 • Správa uživatele zabezpečena heslem
 • Volitelné moduly pro cloudové nebo síťové ovládání
 • Podrobné reporty upozornění v podobě čistého textu
 • Zálohování programů díky funkci Easy Retrieve™
 • Fuknce pozastavení závlahy v období, kdy není žádoucí
 • Vysoká ochrana proti zásahu bleskem

 

Smart WaterMark
Považuje se za spolehlivý nástroj na úsporu vody

Smart WaterMark
Při použití senzoru Solar Sync se považuje za spolehlivý nástroj na úsporu vody

 


 

Správa s platformou Centralus

Sledujte zavlažování odkudkoliv zrovna potřebujete. Přidejte k jednotkám ACC2 webové centrální a mobilní ovládání pomocí jednoduchých zásuvných komunikačních modulů a systémů Centralus.

 • jednoduchá a přehledná webová aplikace pro chytré zařízení
 • Okamžité mapové přehledy všech stavů ovládacích jednotek
 • Vzdálená správa založená na prohlížeči pro všechny funkce ACC2
 • Nastavení, příkazy zapnutí / vypnutí systému nebo časování vypnutí
 • Integrace snímače Solar Sync pro automatické úspory vody upravením programu podle klimatu
 • Úprava programu a následná úspora vody na základě předpovědi počasí
 • Měření průtoku v reálném čase a celkový přehled za den, týden, měsíc, rok
 • Textová SMS upozornění přímo do vašeho telefonu
 • Sdílení a správa s dalšími uživateli

 

ACC2 komunikační možnosti
A2C - WIFI komunikační modul pro bezdrátové připojení
A2C - LAN komunikační modul Ethernet (Lan) pro přímé připojení k síti RJ-45
A2C - LADKT sada externích infikátorů stavu
A2C - LTE modul celulárního připojení ACC2, Severní Amerika

 


 

Všechny dekodéry Hunter ICD

 • Tři cesty na výstupní modul
 • Až 3 km na vodiči 2 mm²
 • Až 4,5 km na vodiči 3,3 mm²
 • Vyměnitelné automobilové pojistky obsažené v každém výstupním modulu
 • Přiřezení P / MW a snímače průtoku
 • Vyhledávač dekodérů a cívek
 • Režim testování vodičů pro diagnostiku
 • Kompatibilní s bezdrátovým programátorem ICD-HP

 


 

Monitorování průtoku v reálném čase


Tato funkce umožňuje připojení průtokoměru k rozpoznání podmínek vysokého nebo nízkého průtoku a automatické upozornění.

Jednotka určuje průtok pro každou sekci zavlažování a poté monitoruje jejich chod během automatického zavlažování. V případě, že jsou detekovány nesprávné průtoky, může jednotka identifikovat sekci, kde se vyskytne chyba a vypnout ji, zatímco ostatní sekce fungují bez změny. Veškeré protokoly se zaznamenávají do paměti ovládací jednotky a hlásí využití vody v systému.

 


 

Plánování průtoku


ACC2 má zabudovanou inteligenci se schopností plánovat pro až 6 sekcí současně. Neustále monitoruje systém, zda neobsahuje praskliny, netěsnosti a elektrické poruchy, pozastavuje zavlažování a přesně určuje zdroj, pokud by nastaly problémy. Může také reagovat na vstup senzoru pomocí konkrétních akcí, jako přepínání dodávek vody při poklesu hladiny vody nebo zahájení zavlažování v případě nízké vlhkosti půdy.

 


 

Pozastavení závlahy

Tato funkce umožňuje uživateli odložit změny sezónních úprav, které provede aplikace Solar Sync až o 250 dní. Uživatel si může určit a zafixovat procento pro průtok vody, které systém použije během této doby. Po uplynutí prodlevy se ovladač automaticky přepne na nastavení senzoru.

 


 

Paměť EASY RETRIEVE®

Ruční záložní nástroj, který ukládá kompletní plánování a nastavení řadiče do záložní paměti. To vám dává možnost kdykoliv obnovit uložený plán zavlažování. To zle použít k nastavení ovládací jednotky zpět do původního nastavení po manipulaci nebo na začátku nové sezóny.

 


 

Podmíněná odpověď


Inovativní funkce podmíněné reakce využívá vstup senzoru a další podmínky k automatickému provádění předem naprogramovaných akcí. Během plánovaného zavlažování na základě snímačů hladiny přepínejte z jednoho zdroje vody na jiný.

 

 


 

Ochrana hesel a správa jednotlivých uživatelů


Vytvořte si ID uživatelů s individuálními hesly  a dvěma úrovněmi přístupu. Stupeň 1. skupina umožňuje manuální operace a možnost prohlížení programování. Stupeň 2. správce/administrátor umožňuje měnit programování a další nastavení. V případě, že je povolena správa uživatelů, jednotlivý uživatelé budou muset vždy zadat svoje heslo do jednotky. V protokolu ovládací jednotky pak můžete kontrolovat veškerá přihlášení do systému.

 


 

MAINSAFE™ ochrana vodního zdroje

MAINSAFE™ je další úroveň ochrany vodního zdroje a a hlavního potrubí. Pomocí vyhrazeného impulsního vodoměru a hlavního ventilu může nastavení MAINSAFE™ chránit hlavní potrubí. Můžete také monitorovat měsíční využití více sekcí.

 


 

Zpoždění mezi sekcemi

Naprogramujte si zpoždění mezi stanicemi, jak jednotka postupuje z jedné sekce na další. Toto zpoždění se může pohybovat od několika sekund (pro zavření pomalu se zavírajících ventilů) do mnohem delšího časového období (dobití tlakových nádob čerpadel) na základě vašich potřeb. U jednotek I-Core může být zpoždění mezi sekcemi nastaveno individuálním programem.

 


 

Dny bez závlahy dle vybraného data


ACC2 umožňuje uživateli určit, které kalendářní dny až na rok dopředu bude závlaha vypnutá a nespustí se bez ohledu na nastavení Water day.

 

 

 


 

Programovatelnost senzoru

Možnost nastavení, který program bude ukončen na základě upozornění konkrétního senzoru. Ostatní programy, které jsou nadotčené budou pokračovat v automatické závlaze.

 


 

CYCLE AND SOAK

Tato funkce úspory vody umožňuje nastavení maximální doby cyklu pro každou stanici v hodinách, minutách a sekundách, po které následuje minimální doba vsakování, aby se zabránilo zbytečným odtokům ze svahů nebo přemokřené půdy. Uživatel může zadat libovolnou dobu chodu a ovládací jednotka ji automaticky rozdělí na cykly, aby umožnila vsakování vody během zavlažování. Funkce je nastavitelná pro každou jednotlivou sekci a poskytuje tak flexibilní plánování pro všechny podmínky dané lokality.

 


 

Pro více informací o vzdálené správě Centralus

zavlahy.irimon.cz

Parametry

Bypass senzoru pro všechny programy Software
Časové úseky s vyloučením zavlažování Ano
Délka závlahy pro sekci 720 min
Dny s vyloučením zavlažování Ano
Easy Retrieve - trvalá záložní paměť Ano
Hmotnost 15,9 kg
Indikace aktivní sekce LCD Display
Indikace aktivního senzoru LCD Display
Kompatibilita se systémem IMMS Ano
Krok nastavení délky závlahy 1 sec
Krok nastavení startovacích časů 1 min
Krytí IP 44
Možnost manuálního spuštění programu Ano
Možnost programování hlavního ventilu Ano
Možnost resetu ovládací jednotky Ano
Možnost sledování historie zavlažování Ano
Možnost současného spuštění více programů 14
Možnost tvorby skupin sekcí Ano
Možnost upgrade firmware v ovládacím panelu Ano
Možnost vložení vsakovacích pauz a cyklů Ano
Napájecí transformátor 230/24
Napájení 24 V AC
Ochrana proti přepětí v síti MOV
Ochrana proti přetížení Ano
Ovládací panel Odnímatelný
Počet hlavních ventilů 3/6
Počet sekcí 12 - 54
Počet závlahových programů 32
Použití ve vnějším prostředí Ano
Použití ve vnitřním prostředí Ano
Přepěťová ochrana sekčních výstupů MOV
Proudová zatížitelnost výstupu sekce (I) 800 mA
Rozměry (v x š x h) 40x40x18 cm
Rozsah nastavení pauzy mezi sekcemi 6 hod
Rozsah provozních teplot -18 až +66 °C
Rozsah sezónního nastavení 300 %
Rozšiřitelnost o další sekce Ano
Smart Port Ano
Testovací program sekčních výstupů Ano
Testovací program závlahového systému Ano
Testovací svorka 24 V AC Ano
Uzamykatelná schránka Ano
Vstup pro senzor srážek 3
Výrobce Hunter ind.
Výstup ovládací jednotky Modulární
Závlahový kalendář Ano
Zemnící svorka pro uzemnění ovládací jednotky Ano
Zobrazení celkové délky programu Ano
Zobrazovací prvek LCD Display
Typ napájení Síťové
Internetová vzdálená správa Ano
Počet startovacích časů na program 10
Sezónní nastavení Manuální
Možnost odložení startu závlahy Ano
Možnost připojení senzoru průtoku vody Ano
Možnost manuálního spuštění sekce Ano
Možnost vložení pauzy mezi sekcemi Ano
Automatické sezónní nastavení Solar Sync
Indikace výpadku napájecího napětí LCD Display
Ovládací prvky Tlačítka,přepínač
Způsob uložení dat EEPROM

Příslušenství24